Regulamin


Zamówienia
 
1. Zamówienia są składane poprzez przesłanie drogą internetową wypełnionego formularza z danymi osobowymi lub danymi firmy wraz z podaniem numeru telefonu.
 
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówienia. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Dane osobowe nie będą udostępniane do celów innych niż związane z realizacją zamówienia.
 
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
4. Po otrzymaniu zamówienia, potwierdzamy przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zawiera wyszczególnienie zamówionych towarów wraz z ich ceną, informację o ewentualnych kosztach przesyłki oraz dostępności towaru. Akceptacja potwierdzenia przez klienta stanowi ostateczne zamówienie. Po otrzymaniu zamówienia uzgadniamy z klientem sposób płatności i termin dostawy.
 
5. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe i w pierwszym gatunku.
 
6. Zamawiający może zawsze kontaktować się z pracownikami sklepu internetowego plusk drogą mailową na adres plusk@plusk.pl lub pod numerem telefonu 693 729900 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 -14:00).

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem dla właściciela sklepu internetowego plusk do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

8. Nasz sklep uczestniczy w programie "Zaufane Opinie", dlatego w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie plusk.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.
    8.1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
     8.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 8.1.
    8.3. W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie plusk.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

9. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Mimo dokładania wszelkich starań, aby ceny w naszym sklepie były poprawne - ze względu na duży asortyment - przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
Automatycznie generowane potwierdzenie nie jest prawnie wiążące, potwierdzeniem wiążącym jest mail z tytułem "potwierdzenie ostateczne" wysyłane indywidualnie przez pracownika sklepu.
 
10. W przypadku płytek ceramicznych może być określona ilość minimalna wymagana do realizacji zamówienia. Informacja znajduje się w takich przypadkach w opisach produktów.
 

Płatność

1. Płatność za towar następuje przelewem przed wysyłką na nasze konto w ING Bank Śląski podane w potwierdzeniu zamówienia lub za pośrednictwem płatności PayU lub za pośrednictwem platformę imoje (realizowane przez ING Bank Śląski) lub za pobraniem gotówki przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Sklep internetowy plusk prowadzony jest przez Kucza sp.j., z siedzibą ul. Żorska 200, 44-200 Rybnik, NIP: 642-10-06-836, Regon: 272399675.


Dostawa
 
1. Koszt przesyłki o wadze do 30 kg małych gabarytów przy przelewie 20 zł, pobranie 35 zł - dotyczy przesyłek do 30kg, z wyłączeniem przesyłek wielkogabarytowych i wysyłanych na palecie lub półpalecie ( m.in. ceramika ).

2. W przypadku pozostałych przesyłek koszt wyliczamy indywidualnie wg taryfikatora firmy kurierskiej. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić, najlepiej w obecności kuriera, czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych.
 
 
3. Dostawa obejmuje zdjęcie przesyłki z samochodu dostawczego, ale nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania.

4. Dostarczony towar należy sprawdzić w obecności kuriera po podpisaniu formularza odbioru. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne towaru oraz braki w towarze zgłoszone po 7 dniach od otrzymania przesyłki nie będą uwzględniane.

5. Dostawa odnosi się wyłącznie do dostawy na terenie Polski. 

6. Standardowy termin dostawy wynosi od 1 do 30 dni. Dokładny termin dostawy podany zostanie zamawiającemu po złożeniu zamówienia.
 
 7. W przypadku zamówienia ilości przekraczającej 10 szt.jednego produktu i braku dostępności w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie na ilość przekraczającą10 szt. może zostać anulowane. W takim przypadku sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie klienta.

 
Reklamacje

1. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient powinien dokonać zgłoszenia reklamacyjnego przesyłając go drogą mailową na adres: plusk@plusk.pl lub pocztą tradycyjną listem poleconym na adres: Kucza Sp. J., ul. Żorska 200, 44-203 Rybnik.
Zgłoszenie powinno zawierać numer i datę faktury, numer katalogowy reklamowanego towaru, adres pod którym znajduje się reklamowany towar, skan protokołu szkody spisany z kurierem oraz aktualny numer telefoniczny kontaktowy lub adres mailowy.
Za dzień przesłania zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się datę przesłania kompletnego zgłoszenia zawierającego wszystkie w/w dane.

2.  Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację rzeczy niezwłocznie po wykryciu usterki.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta najwcześniej jak to jest możliwe, w przypadku sprzedaży konsumenckiej nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki. Jeśli ostatni dzień terminu wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin się przedłuża do następnego dnia roboczego
 
4. Sprzedawca Kucza sp.j. udziela gwarancji na okres 2 lat. W przypadku kiedy producent udziela gwarancji an okres dłuższy niż 2 lata, klient może zwrócić się bezpośrednio do producenta w celu skorzystania z dłuższej gwarancji udzielanej przez producenta.


Odstąpienie od umowy
 
1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru zgodnie z Ustawą o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta. 

2. Pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet może zostać zwrócony, jednak pod warunkiem, że konsument złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na podstawie której nabył produkt. Odstąpienie takie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia konsumentowi towaru, co oznacza, że w ciągu 14 dni należy wysłać do sprzedawcy stosowne oświadczenie.  
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą mailową na adres: plusk@plusk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kucza Sp. J., ul. Żorska 200, 44-203 Rybnik.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument zwraca zakupiony produkt na własny koszt pod adres:

Kucza Sp. J.
ul. Żorska 200
44-203 Rybnik

4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Wzór odstąpienia od umowy - pobierz.Odbiór osobisty

1. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego klient potwierdzając zamówienie dokonuje rezerwacji wybranego produktu, który następnie zakupi w siedzibie sklepu. Okres, na który ma być zarezerwowany towar należy uzgodnić z obsługą sklepu. W tym przypadku umowa sprzedaży zarezerwowanych produktów zostanie zawarta w fizycznej siedzibie firmy. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z rezerwacji.