Zwroty - prawo do odstąpienia od umowy

 
Czas odstąpienia od umowy
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru, jeżeli dokonał zakupu jako osoba fizyczna.
 
Pisemne odstąpienie od umowy
Pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet może zostać zwrócony, jednak pod warunkiem, że konsument złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na podstawie której nabył produkt.
Odstąpienie takie może nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia konsumentowi towaru, co oznacza, że w ciągu 14 dni należy wysłać do sprzedawcy stosowne oświadczenie. 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą mailową na adres: plusk@plusk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Kucza Sp. J., ul. Żorska 200, 44-203 Rybnik.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą.
 
Stan zwracanych towarów
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Jeżeli towar jest uszkodzony, proszę nie zwracać go, a zapoznać się z zakładką "reklamacje", szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem: Reklamacje
 
Zwrot świadczeń
Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument zwraca zakupiony produkt na własny koszt pod adres:


Kucza Sp. J.
ul. Żorska 200
44-203 Rybnik


Wzór odstąpienia od umowy
- pobierz fomularz odstąpienia od umowy

 

Podstawa prawna: ustawa z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a od 25/12/2014 Ustawa o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.